search

Aluprof MB104 Passive

Najnovší systém MB-104 Passive je špičkový produkt, ktorý spĺňa parametre pre pasívne domy. Nemecký inštitút Passive House v Darmstadte hodnotí pasívny štandard pri dosiahnutí Uw celého okna menšia než 0,85 W / m2K so sklom Ug 0,7 W / m2K. Okná MB-104 PASSIVE tento parameter spĺňajú vďaka vynikajúcemu prestupu oknom Uw 0,8 W / m2K.

  • Konštrukcia profilov systému MB-104 Passive je vyrábaná v dvoch variantoch, v závislosti podľa požiadaviek úspor tepelnej energie: Sl a AERO.
  • Parametre okien vyrobených z prvkov systému MB-104 Passive prekračujú požiadavky platných predpisov a noriem, z tohto dôvodu je systém určený pre energeticky úspornú a pasívnu výstavbu.
  • Vysoká tepelná izolácia otváravého okna Uw od 0,53 W / m2K
  • Vysoké tesniace a izolačné parametre
  • Zasklenie až do 81 mm
Nový produkt